• FöretagOpen or Close
  OPEN EYES MEDIA
  Är ett förlag men också företaget som administrerar våra föredrag, produktioner av grafiska tjänster samt konsultuppdrag inom IT-utveckling.
 • Föredragshållare & ArrangörerOpen or Close
  Arrangemanget
  Brytningstider

  Heldagsevent för fritänkare
  Maj 2013
  www.brytningstider.humancreations.se
  Föredraget
  Det tysta hotet

  Om dräneringen av människan som ingen talar om
  Oktober 2013
  www.foredrag.humancreations.se
 • KrönikorOpen or Close
  Klar sikt

  Klar Sikt är krönikesamlingen där du löpande kan följa våra reflektioner över vad som sker i vårt samhälle. Vi skriver om allt från världspolitik, till barnens vardag. Om andlighet och filosofi såväl som det jordnära och för både manliga och kvinnliga läsare.
 • FörfattandeOpen or Close
  Boken Kollision Samhälle & Debatt
  Författtare: Mats Sederholm & Linda Bjuvgård
  Utkommer: 2015
  Den gamla västvärldens värderingar faller allt snabbare. En ny värld är på väg där upplopp, protester och en varseblivning om bankers makt, en dunstande demokrati och en mättnad på materialism mäter sig med den gamla världens globaliserande, förstelnande och likriktade kultur. "Kollision" beskriver den gamla välrdens illusioner och omöjliga framtid. Boken ger vägledning i dessa brytningstider, den berättar om en ny värld som är på väg att ta plats.
  Boken Det enda rätta Det enda rätta
  Om att kämpa för sanningen i en förljugen värld
  Samhälle & Debatt
  Författtare: Mats Sederholm
  Utkommen: 2012
  Jag har en hel del att berätta för dig om vår dunstande demokrati, om alla de delar av samhällets immunsystem som aggressivt och intensivt försöker tysta ner alternativa röster. Men, vill du drömma vidare, välj en annan bok. Den här är för de som redan anat konturerna i det dunkla skenet bakom kulisserna och som famlar efter lysknappen.
  Boken Robotfolket Robotfolket Roman
  Författtare: Mats Sederholm & Linda Bjuvgård
  Utkommen: 2009
  Familjepappan William får ett brev från sin mamma som varit död i tjugofem år. Hon avslöjar att hon verkat i ett gammalt sällskap, Vandrarna, som för en kamp mot en världsomspännande organisation. Brevet chockar den existentiellt uttråkade William. Hans mamma berättar om en kommande förändring av världen och människan. Tillsammans med Vandrarna konfronteras William med den gåtfulla och omänskliga Organisationen. Det blir en jakt mot tiden i deras försök att förhindra en global katastrof. Under äventyrets gång förmedlar Vandrarna sina kunskaper och djupa insikter till William. En undervisning i åtta delar. De berättar om hur vårt samhälle, bortom människors vetskap, kontrollerats och formats av Organisationen genom historien.
 • Om ossOpen or Close
  Vi ärMats Sederholm och Linda Bjuvgård och du når oss på info@humancreations.se

  Vi finns också på:
UNDER BEARBETNING FÖR UTGIVNING 2015

K O L L I S I O N

I EN ÖNSKAD TID AV FÖRÄNDRING

AV MATS SEDERHOLM & LINDA BJUVGÅRD

Webbsida

Close